ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ και ΚΡΑΤΟΥΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας: email: plistiriasmoistop@gmail.com.


Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/dikaex2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δίνουμε στοιχεία ατόμων για τα οποία γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου τους.
Μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην ανοικτή συνέλευση της πρωτοβουλίας μας, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων όσο και να συμμετέχει στις δράσεις μας.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

update 28.11.2016 ώρα 17.00

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ !
Επικοινώνησε μαζί μας ο οφειλέτης και μας ενημέρωσε ότι μέσω δικηγόρου έκανε αίτηση ανακοπής που θα συζητηθεί στις 17/2/2107. Η αίτηση στηρίχθηκε στη δηλωμένη πρόθεση της πολιτείας να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη και τα εμπορικά δάνεια.

Στις 24/11 είχαμε γράψει: 

Την Τετάρτη 30/11 γίνεται πλειστηριασμός α' κατοικίας στο ειρηνοδικείο Πειραιά.
Να είμαστε όλοι εκεί !
H τράπεζα Πειραιώς βγάζει σε πλειστηριασμό τη μοναδική κατοικία μικροεπαγγελματία ο οποίος λόγω οικονομικής αδυναμίας σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις ενός δανείου.

Στις 30.11.2016 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αναλυτικά:4165/Α 30/11/2016 Απόσπασμα της με αριθμόν 3.489/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικ. Επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο της Αθήνας, ΕΥΘΥΜΙΟΥ I. ΠΡΕΚΕΤΕ, κατοίκου Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 102, τηλ. 2103633767.- Στις 30.11.2016 έτους ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα της ιδίας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πειραιά και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Άννας Ρήγα (οδός Ακαδημίας αρ. 59, τηλ. 2103636518) ή του νομίμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματος αυτής εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το δια της με αριθμόν 213Β’/24.2.2011 Κατασχετήριας Έκθεσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Σταματίου Ν. Χατζηδάκη, αναγκαστικώς κατασχεθέν Ακίνητο του οφειλέτη …………………….., κατοίκου Πειραιά, οδός ………………………, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξομοιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 2515/1997 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και την υπ’ αριθμ. 14533/29.11.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιά Στεφάνου Κων. Βασιλάκη, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο, δυνάμει της υπ’ αριθμόν Κ2- 7198/09-12-2013 απόφασης, νομίμως δημοσιευμένης στο υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 8678/9.12.2013 (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Αμερικής αρ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα, δικαιουμένης, λαμβάνειν από τον παραπάνω οφειλέτη δυνάμει της με αριθμόν 24.088/2010 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το ποσό των 68.669,24 Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων εν γένει ήτοι: Μία αυτοτελής, ανεξάρτητη και διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία, δηλαδή το με στοιχεία Άλφα ένα (Α1) διαμέρισμα, του πρώτου (Α) πάνω από το Ισόγειο - πιλοτίς ορόφου, στην οδό Καλλικρατίδα αριθ. 99Α του Δήμου Πειραιά, το οποίο αποτελείται όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την κατασκευή του από αίθουσα υποδοχής, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό, αποθήκη και W.C., με εξώστες προς την οδό και τον ακάλυπτο χώρο έχει επιφάνεια μ.τ. 95. Στον εκάστοτε ιδιοκτήτη του διαμερίσματος αυτού ανήκει η αποκλειστική χρήση της με τον αριθμόν ένα (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην Πυλωτής η οποία έχει επιφάνεια μ.τ. 11. Επί του παραπάνω ακινήτου υπάρχουν: 1) Προσημείωση υπέρ της MILLENNIUM BANK Α.Ε. για 162.000 ευρώ και 2) Προσημείωση υπέρ της ΑΝΑΡΤΥΧΙAPC LIMITED για 65.000 ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100.000 Ευρώ. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Σταματίου Ν. Χατζηδάκη, και στην υπ’ αριθμόν 3.489/2016 Περίληψη μου. Έγινε η παρούσα στο γραφείο μου σήμερα στις 18.10.2016 έτους, ημέρα Τρίτη και υπογράφεται νόμιμα. Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ.
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων
Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-stop
Δημοσίευση σχολίου