ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ και ΚΡΑΤΟΥΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας: email: plistiriasmoistop@gmail.com.


Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/dikaex2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δίνουμε στοιχεία ατόμων για τα οποία γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου τους.
Μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην ανοικτή συνέλευση της πρωτοβουλίας μας, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων όσο και να συμμετέχει στις δράσεις μας.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ στην οθόνη σας

Τέλος η ταλαιπωρία έκδοσης του Δελτίου Πλειστηριασμών,
Τέλος τα έξοδα αγοράς των Δελτίων Δικαστικών Δημοσιεύσεων, 
Τέλος η ανάθεση !

Από 'δώ και πέρα κάθε συλλογικότητα στην Αττική αλλά και κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει έως και 15 ημέρες πριν τους πλειστηριασμούς που γίνονται σε ακίνητα της γειτονιάς της. 
Στο link http://www.tnomik.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=309&cnode=1 είναι "διαθέσιμοι" όλοι οι πλειστηριασμοί με κάθε λεπτομέρεια.
Διαβάζοντας αναλυτικά την Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας γνωρίζουμε ημερομηνία και τόπο πλειστηριασμού, τον επισπεύδοντα (αυτός που κάνει τον πλειστηριασμό), τον συμβολαιογράφο, τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το είδος του ακινήτου, τη διεύθυνση, το ποσό οφειλής και το ποσό εκπλειστηριασμού του ακινήτου. Και φυσικά κάθε άλλη λεπτομέρεια, όπως για παράδειγμα την αιτία της οφειλής.

Με βάση την Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας μπορούμε κατά κανόνα να συμπεράνουμε και αν το ακίνητο είναι κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία (προκειμένου για σπίτια). Ακόμη θα μπορούσαμε να έλθουμε σε επαφή με τον πληττόμενο ιδιοκτήτη.

Επομένως δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε για καθυστερήσεις αλλά ούτε και για αναθέσεις σε "σωτήρες" που το μόνο που επιδιώκουν είναι να καπελώσουν την οποιαδήποτε κινητοποίηση. Και τόχουμε δεί αρκετά τον τελευταίο καιρό.
Ακόμη αποφεύγουμε την άσκοπη κινητοποίηση αν πρόκειται για πλειστηριασμούς  στους οποίους το κίνημα δεν αντιτίθεται. Π.χ. περιουσιακών στοιχείων μεγαλοοφειλετών επιχειρηματιών. Έτσι απομονώνουμε κάθε δράση που δυσφημεί το κίνημα.

Η ηλεκτρονική δημοσίευση των πλειστηριασμών μας βοηθάει να ενημερώνουμε άλλες συλλογικότητες και κινήματα και να πετυχαίνουμε καλύτερο συντονισμό δράσεων. Είθε αυτή η καινοτομία να εφαρμοσθεί από τα ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ όλης της χώρας*
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ηλεκτρονική δημοσίευση των πλειστηριασμών είναι μία κατάκτηση του κινήματος, αν κάποιοι από το κίνημα δεν τη δαιμονοποιούσαν και δεν σπεκουλάριζαν-κινδυνολογώντας- ενάντια στην ηλεκτρονική δημοσίευση των πλειστηριασμών.

Διαβάζοντας τα Δελτία Δικαστικών Δημοσιεύσεων ας γνωρίζουμε τα εξής:
α. Ο πλειστηριασμός δημοσιεύεται 15 ημέρες (ημερολογιακές) πριν την πραγματοποίησή του.
β. Είναι δυνατόν να δημοσιεύεται έως και 6 μήνες πριν την πραγματοποίησή του.Επομένως για να έχουμε μία πλήρη εικόνα των πλειστηριασμών μιας Τετάρτης (π.χ. της 18/5/2016) θα πρέπει να ψάξουμε στα δελτία από Τεύχος 9767 / 02-11-2015 έως και Τεύχος 9819 / 02-05-2016.
γ. Σε ένα Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων είναι καταχωρημένες δημοσιευτέες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν πληθώρα θεμάτων του Αστικού Κώδικα, όπως πτωχεύσεις, ιδρυτικά-τροποιητικά καταστατικών συλλόγων, κ.λπ. Για τη διευκόλυνση της γρήγορης ανεύρεσης των Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης ανατρέχουμε στις τελευταίες σελίδες του κάθε Δελτίου - όπου τα περιεχόμενα- ανευρίσκοντας τη σελίδα/ες όπου δημοσιεύονται οι οικείες εκθέσεις.
*Προς το παρόν μπορείτε να δείτε στο επόμενο link της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ τους κατά τόπους (εκτός Αττικής) πλειστηριασμούς με την υποσημείωση της Ομοσπονδίας ότι η δημοσίευση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Πιθανόν επομένως να μην είναι πλήρως καταχωρημένοι όλοι οι πλειστηριασμοί.
Το link:

http://www.odee.gr/index.php?pgtp=1&cId=1447219766

Δεν υπάρχουν σχόλια: